Dividend belasting

 

Ingehouden dividendbelasting op Amerikaanse effecten voor belastingplichtigen

België kent net als Nederland een tax treaty met de Verenigde Staten. Dit houdt in dat de ingehouden dividendbelasting in de regel 15% bedraagt in plaats van 30%. Voor particuliere beleggers is dit bij de meeste brokers automatisch geregeld. Indien u een zakelijke rekening aanhoudt, dan is het benodigd om een W8-BEN formulier in te vullen om in aanmerking te komen voor de 15% dividendbelasting. Of neem contact op om zeker te zijn dat het juiste percentage aan dividendbelasting wordt ingehouden.

Er is echter wel een verschil tussen de dividendbelasting voor Amerikaanse effecten voor Nederlandse en Belgische beleggers. In Nederland is het zoals hierboven beschreven een percentage van 15%. Voor Belgische beleggers wordt er per 1 januari 2017 over het netto dividend (85% van het bruto dividend) een roerende voorheffing geheven van 30% (was 27%).

 
Hieronder volgt een rekenvoorbeeld ter verduidelijking van het verschil.

 
Nederland: Het fonds A heeft voor u als belegger een dividend uitgekeerd van USD 100,- Na de inhouding van de dividendbelasting is het netto dividend: (100 / 100) X 85 = USD 85,-

Deze bronbelasting kan in Nederland verrekend worden met de vermogensrendementsheffing in box 3. 

 
België: Het fonds A heeft voor u als belegger een dividend uitgekeerd van USD 100,- Na de inhouding van de dividendbelasting is het netto dividend: (100 / 100) X 85 = USD 85,- Over het netto dividendbedrag van USD 85,- wordt de roerende voorheffing geheven; Dit is 30% van USD 85,-. Het uiteindelijk uit te keren bedrag aan dividend is (85 / 100) X 70 = USD 59,50.

 

Kwestie bronbelasting

Omdat BabyBonds een rentevergoeding uitkeren in plaats van dividend, wordt hier op basis van de Amerikaanse regelgeving geen bron-belasting ingehouden. Wij ervaren in toenemende mate dat de Nederlandse en Belgische brokers hierin geen eenduidig beleid voeren. Dat betekent dat in een aantal gevallen er wel bronbelasting wordt ingehouden. Ook de onderlinge percentages verschillen van elkaar. Op het einde van het jaar kan er een correctie plaatsvinden, maar ook hier wordt niet altijd consequent mee omgegaan. Dit leidt tot ergernis bij de beleggers die hierdoor benadeeld worden. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen maar doen wat mogelijk is om brokers hierop te wijzen wanneer wij hier signalen over krijgen. Wij adviseren u dan ook tot uw broker te richten met vragen hieromtrent.

 
LYNX

In het specifieke geval van LYNX hebben we de afgelopen periode ervaren dat het inhouden van bronbelasting ook hier niet altijd even consequent verloopt. Dat is geen onwil van deze broker. LYNX werkt met een centrale partij, Interactive Brokers, in de VS. Dit is een andere opzet dan bijvoorbeeld bij Binck in het verleden. De belasting die ingehouden dient te worden, wordt niet door LYNX bepaald maar door de Amerikaanse staat die direct in contact staat met Interactive Brokers. De ingehouden percentages kunnen per positie wisselen en waar nodig vindt er op het einde van het jaar een correctie plaats. Dat betekent dat LYNX op voorhand geen duidelijkheid kan verschaffen hoeveel er standaard per positie ingehouden wordt. Bij Binck was er wel meer duidelijkheid, maar ook daar kenden we in het verleden dezelfde problemen bij MLP’s en in mindere mate bij preferente aandelen en babybonds. Kortom, de uitgekeerde rente is in een aantal gevallen niet vrij van bronbelasting. Het is helaas dus niet mogelijk een lijst te maken, met daarop aangegeven of er wel of geen bronbelasting wordt ingehouden en zo ja, welke percentages dat zijn. Onze contact persoon bij LYNX volgt voor ons de kwestie op de voet.

Indien u nog vragen heeft over de ingehouden dividendbelasting of roerende voorheffing, neem dan contact op met uw bank of broker of een belastingadviseur.
 

Met vriendelijke groet,

Klanten Service
PensioenDividend.nl

Uw gegevens vallen onder de Wet Persoonsregistratie. Uitgeverij Wimer BV verplicht zich uw persoonsgegevens uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken en niet
door te geven aan derden. PensioenDividend® is a registered trademark of publishing house Wimer BV. All Wimer products come under dutch law. Multiplication of any kind without explicit permission of the publisher is prohibited.

Publicatie van Wimer BV Investment Research
Realisatie: TiDi Graphics | Vormgeving: Happy Cactus

Elkemaanddividend.nlElkeMaandDividend is een initiatief van
PensioenDividend dat zich eveneens richt op
Hoog Dividend aandelenfondsen die elke maand
uitkeren. De aandelenfondsen erachter zijn hetzelfde.


< Terug naar PensioenDividend.nl Verder naar ElkeMaandDividend.nl >

Op onze website gebruiken wij cookies. Als u deze site gebruikt gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
Wat betekent dit voor mij?