Bronbelasting terugvorderen

De bronbelasting kan in Nederland verrekend worden met de inkomstenbelasting of met de vennootschapsbelasting. Hiervoor moet Nederland met het desbetreffende land een belastingverdrag zijn overeengekomen. Dit is met de VS en Canada het geval en daarom kan de betaalde bronbelasting voor 15% teruggevraagd worden (ook als er meer betaald is, geldt een maximum van 15%).

De mogelijkheid tot aftrek, vindt u bij uw aangifte onder: Voorkoming dubbele belastingen.

Bij het aangiftepakket van de belastingdienst zelf vindt u dit bij de aangifte inkomstenbelasting onder het kopje: "Vrijstellingen en verminderingen, aftrek om dubbele belastingen te voorkomen". Voor de aangifte vennootschapsbelasting staat het bij het aangiftepakket van de belastingdienst onder het kopje: "Vennootschapsbelasting en buitenlandse belasting, regeling voorkoming dubbele belastingen".

Afhankelijk van het aangiftepakket waar u gebruik van maakt, vindt u het onderdeel "voorkoming dubbele belastingen" meestal als aparte post of onder box 3: Vermogen.

De verrekening van bronbelasting is pas mogelijk als u in box 3 belasting zou moeten betalen. De vrijstelling in box 3 van fiscaal jaar 2016 bedraagt € 24.437 voor alleenstaanden en € 48.874 voor gehuwden (voor fiscaal jaar 2017 zijn die bedragen €25.000 en €50.000,-). Pas als uw vermogen boven deze vrijstelling uitkomt, moet inkomstenbelasting betaald worden over het box 3 vermogen. Het is echter wel nuttig om het bedrag aan bronbelasting aan te geven, want de verrekening kan doorgeschoven worden naar volgend jaar. Dit is natuurlijk alleen nuttig als er komend jaar wel verrekend zou kunnen worden. 

Een rekenvoorbeeld om het een en ander duidelijk te maken:

Stel u ontvangt € 1000 dividend uit het buitenland met een inhouding van € 200 bronbelasting. Het verdrag tussen Nederland en het buitenland geeft aan dat er een maximum van 15% teruggevraagd kan worden. In de aangifte kunt u dan € 150 aan bronbelasting opgeven. (Het resterende bedrag van € 50, kan eventueel in het land van herkomst teruggevraagd worden).  Het inkomen in box 3 is in het huidig jaar zo laag dat er in Nederland maar € 80 belasting betaalt hoeft te worden. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting in box 3 voor dit jaar is dan € 80. Volgend jaar mag u nog € 70 aftrekken.

Uw gegevens vallen onder de Wet Persoonsregistratie. Uitgeverij Wimer BV verplicht zich uw persoonsgegevens uitsluitend voor eigen doeleinden te gebruiken en niet
door te geven aan derden. PensioenDividend® is a registered trademark of publishing house Wimer BV. All Wimer products come under dutch law. Multiplication of any kind without explicit permission of the publisher is prohibited.

Publicatie van Wimer BV Investment Research
Realisatie: TiDi Graphics | Vormgeving: Happy Cactus

Elkemaanddividend.nlElkeMaandDividend is een initiatief van
PensioenDividend dat zich eveneens richt op
Hoog Dividend aandelenfondsen die elke maand
uitkeren. De aandelenfondsen erachter zijn hetzelfde.


< Terug naar PensioenDividend.nl Verder naar ElkeMaandDividend.nl >

Op onze website gebruiken wij cookies. Als u deze site gebruikt gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
Wat betekent dit voor mij?